Fællesmøde 2020 (1. februar)

Der afholdes fællesmøde for alle udvalg og stævnearrangører lørdag den 1. februar, der kommer yderligere info om dette inden mødet, men sæt allerede nu X i kalenderen Det er jo […]

Kørermøde 2020 (21. februar)

Årets første kørermøde er af bestyrelsen fastsat til 21. februar, der skulle gerne nå at komme en DM-tilmelding inden denne dato så man kan nå at få sig tilmeldt inden […]