Kørermøde 2020 (21. februar)

Årets første kørermøde er af bestyrelsen fastsat til 21. februar, der skulle gerne nå at komme en DM-tilmelding inden denne dato så man kan nå at få sig tilmeldt inden mødet

Mere om dette på mails til teams (2019) inden 1. februar

Lars Skou