Års møde D. 11. november 2023 kl. 15.00, Hos team Red & Green.

Indkaldelse til Årsmøde i Dansk Tractor Pulling

 

Dato: lørdag d. 11. november 2023 kl. 15.00,

Sted: Team Red & Green, Bjergevej 39, 7280 Sønder Felding

 

Dagsorden (ifølge vedtægterne):

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og godkendelse heraf.
 5. Fremlæggelse af budget for 2024 og godkendelse heraf.
 6. Fastsættelse og godkendelse af kontingent for 2025.
 7. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 9.oktober 2023 på bestyrelse@tractorpulling.dk

Mødepligt (Team Hobo) Klik her for at læse forslaget.

 1. Åben talerstol. (Debat uden afstemning.)
 2. Valg af formand (Pt. lige år)
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:

Torben Hansen (I tænke boks)

Steffan Stub Jensen (modtager genvalg)

Suppleanter:

Bo Svendsen (modtager ikke genvalg)

Jacob Stephensen (modtager genvalg)

 1. Valg af intern revisor.

På valg er: Jan Mikkelsen

 1. Eventuelt.

 

For at opnå stemmeret skal man have betalt kontingent for 2024 til Dansk Tractor Pulling

HUSK betaling kan foretages via www.tractorpulling.dk (under webshoppen) Indmeldelse/betaling.

Ønskes regnskabet tilsendt kan det rekvireres via regnskab@tractorpulling.dk

Husk tilmelding til årsmøde og fest senest 6. november på tilmeld@tractorpulling.dk

På vegne af Dansk Tractor Pulling
Lars Skou

Efter årsmødet ca. kl 18.00 vil der være mulighed for at deltage i et lille uformelt arrangement med helstegt pattegris, foreningen er vært med grisen, man køber selv drikkevarer til, så sæt endeligt hele dagen af – Man må ikke glemme hyggen – Husk også at tilmelde dig til dette arrangement på tilmeld@tractorpulling.dk