Resultat af ekstraordinær generalforsamling 8. august 2020

Der blev lørdag den 8. august afholdt ekstraordinær, der var to punkter på dagsordenen

1. Valg af ny bestyrelse, den nye bestyrelse blev valgt med stort flertal

2. Afstemning om der skulle være valg til bestyrelsen igen i november, der vor stort flertal for at disse punkt ikke medtages på dagsordenen i november

Der vil komme et referat om nogle dage her på siden under “Info / Referater