Generalforsamling Vendsyssel

Der indkaldes til generalforsamling i vendsyssel traktor pulling

Onsdag d. 9/11-2022 klokken 19.00

Skelbakvej ved hs dræning.

Dagsorden

-valg af dirigent

-valg af referent og 2 stk stemmetæller

-formandens beretning

-godkendelse af formandens beretning

-fremlæggelse af regnskab

-godkendelse af regnskab

-fastsættelse af kontingent

-indkomne forslag

-valg af bestyrelse

-valg af revisor

 

Bestyrelsen