Årsmøde 2020 UDSAT på grund af [COVID-19]

På grund ag regeringens seneste udmelding i forbindelse med COVID-19 har bestyrelsen i DTP besluttet at afholdelse af de ordinære årsmøde 2020 udskydes til der igen er mulighed for at man kan samles til denne type arrangementer

Yderligere information findes her